Giriş |  Kayıt
"En tehlikeli insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır."
GOETHE
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Mantığını Oluşma 11  
Bilinç tarihseldi ve bütüne dek tanımlanamayan biçimle, özle olup bitene göre tamamlanmak istenen, aktarılan izleklerle görünüp kaybolan, düşünceden im imgeler de taşıyordu. Sanal diyagramda bütün şöyle böyle kabataslaklardı.

Yaklaşık zihinsel görüntünün belirmesidir. Böyle olunca bütün yine belirsizledir. Bütün; parçalı, nicelik olmanın belirsizine göre belli bir ölçme değerlendirmenin belirlenme, girişmesi içinde olurlar.

Bunlar bize göre tamamlayıcı im anlam girişmesiyle, yer konum bağıntısıyla sınama yanılmadı çekme itme bağıntısı olurlar. Sosyal oluşun, giderekten de toplumsal kolektif ligin; bu tarihsel oluştaki baskı bağıntı katılım payı çok büyüktür.

İmge, bulmacanın (pazılın) parçasını veren eylemleydi. İmlemeler bağıntısı dışta uygulama olmaya yönelmekle özne eylemidir. İmge(hayalet), us içinde tamamlayıcı eylemleydi. Ussal eylem, imgeye göre oluşmakla uygulanır dış sal yeni bir imge bilinçti.

İm; oyuğuna yönelen parça, parçasını çeken oyuk bağıntılı eylemle imge olup, eylemi güden düşünce ileydi. Ve düşüncesi olan eylemleydi. Dıştaki eylemi uygulamalar da yeniden görsel düşüncelerle imge olan bilinçti. Kendisini neye göre olmakla (bilince göre olmakla) kavrayan bilinç eylemi kadarladır.

Yahut ta im, bilinç eylemi kadarla neye görelikti. Düşünce eylem birbirine göre biri diğerine göre belirli bağıntı olmakla düşünce eylemin, eylem de düşüncenin yani birbiri olup birbirinin yerini alandı.

Birbirinin yerini alan şöylesi anlamlarla “eylem düşüncesi veya düşünce eylemiydi. Olam, olgu, oluş ve tümden de baştaki gibi olmayan bir olamlaydı. Her belirli oluş, yeni belirsizle olan durum ile yine olamdı. Olam olalar ileydi. Bağıntısı konan onamlarlaydı.

Kuantum gerekir siz olamlarla, atom düzeyli olamlar ve üs tüste süper parçalı hayali düşünce bağıntı durumları; aynı olgu oluşları ve olamları içermezler. Makro oluşum ve gerekir ile oluş kuantum dünyada yoktur.

Atom yapılı moleküller; oldukça gerekirci, imgeler toplacıyla olan usa dek bilinci, sosyo-toplumsal çevrimli kolektif birim zamanı, kolektif aklı, amaçlı teknik teknoloji ve belirli olamları ortaya koyan bambaşka olamla (olalarla) yapılardı.

Odun olan olgu kafanıza düşmekle yeni bir belirsizle durum ve olamdır. Kafanız kırılmaya, enfeksiyona iltihaba vs. açık bağıntılar olasılığıdır. Oysa odun da iltihap, kafanızın kırılması, kafanızın enfeksiyonu yoktur. İşte bunlar atomla, molekülle olan makro süper durumla belirme olmakla ölçme çöktürme ile belirlenenlerdir.

Olam girişme bağıntılı kendi olgunu, sonuca; belirsiz beliren ile belirli olan bir bağıntıydı. Parça ile bütün arasındaki uzamın boşluk devinmesiyledir. Karşılıklı oyuk parça devinmesi içindeki parça bütün arası bağıntılar ya da birbirine bağ imleyen alan eğimle düşüncenin eylemi eylemin düşüncesiydi.

Aktarılan başka dünyaya ait malzeme bu evrende; kuantum durumla birbirinin tümleri gibi çalışan düşünce ve eylemle, eylem ve düşünce bağıntısıydılar. Tümler kabili bağ imgesi olmayan eylem olmadığı gibi onun gölge yoğun belirmeleriyle eylemlisi olmayan düşünme yoktu.

Tümler imle düşünmesi olmayan eylem, eylem tümlerle düşünce olmayan imler yoktu. Parçaya göre oyuk uyum eylemiydi. Oyuğa göre parçasını (şarjını, dolanı) düşünmeydi. Oyuk dolanla eylemdi. Eylem alanıydı. Parça oyukta kapsanma olmakla içerilen im edilen düşünmeydi.

Yani düşünce ve eylem veya eylem ve düşünce; birlikte olanla birlikte giden özne bilinç eylemdir. Kopma ile aynı anda kopuş süreçleri başlar. Kopuş süreçleri aynı anda ve en az iki tanedir.

Parçalı bir kopma ile kopanda ve kopulanda zıttı durumla imgeler olayı özlem ve olgular algısı ayrılık oluşacaktır. Kavuşum bütünleşmeli türlü olamla olasılıkların üst üste devim imgeleri girişecekti.

Olasılıklarla belirme olgu ile belirli olmaydı. Çöktürmeydi. Kopulan; boşalan, dolacak olandı. Saha gelip geçici tüme varım tamlamaların yapbozu olacaktı. Kopan dolan ile doldurandı. Parçalı eylem tümselen ile çukur olan gibi uyumdu. Uyuma imge, özlem, kavuşma, çekme çekilme, itme, itilmeydi.

Çekmeyle eylem, itmeyle direnen frenlenip duran; tersine dönen eylemdi. Bağıntılarla birlikte bütün sel resminin başka evrene ait oluşun patlamakla bu evreni açacak o kopmanın evrenimizde parçada yansıma izi, izleği oluşla tuzaklı veya mahpusla kalır durumlar olayımaydı.

Bu mahkûmiyet oyuk ve parçadadır. Birbirine eğimle parçayı oyukla oyuğu parçasıyla; zıtları birbiri ile tanılayan, tamlayan im düşünce ve eylem akışıydı. Parça ve oyuk bu mahkûmiyetledir. Bütüne ait hiçbir zaman tam olmayan yaklaşık sanal diyagramla, bütünün parçadaki dalga hali ile hayalidir.

Bunun için hayal ederiz. Bu hal bütünün parçada tasavvurudur. Göz önüne gelen canlanması olmakla parça olanın bütüne göre çekimle düşünmesidir. Bu âlem oyuk parça girişmesini tamlama yerine koyuyordu. Parça, parçadaki oyukla olan imaj kadar düşünmedir.

İm de oyukla oluşan tümselen kadarla çekimler eylemi düşünmedir. Düşünme tamlayanı da bütüne ait olmakla parçadan büyüktür.

İmaj, parçaya göre düşünme olmakla da parçanın kendisidir. Bütüne göre oluşun parçada yansıyan canlanması parçayla olan eylemle kendisine bilinçtir.

Parça ile gerçekleşen veya imgeye göre olan eylem de diyalektik tidir. Karşılıklı artan, eksilen, uyum olan ölçüşen çökme ile belirli birbirini etkileyerek gelişmedir, girişmedir, eylemdir. Burada eylem imgeyi, imge eylemi aynı anda oluşla niceler ve niteletir.

Bilinç bütünü veremese de eylemi kadarla bilinir düşüncedir. Eyleme cevap. Cevaba eylemdir. Eylem bütüne göre olan imlenen, tasarlanan eksikledir. Eylem imlenen kadar bilinçtir. Bilinç kadar imlenenle eylemdir.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

1234SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.