Giriş |  Kayıt
"Deney, aklın babası, belleğin anasıdır."
THOMAS FULLER
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Boşluk Enerjisi 12  
Sosyal sağlatma süreçleriyle yalıtan kabuğu aşmak, olanaklı değildi. Kabuğu açan süreç ancak üreten ilişkilerle ve üreten ilişkinin dışa açılmasıyla olasıydı.

Ama sağlatan kolektif süreç, eninde sonunda; eş tınılı yüksek potansiyel olmayan, boşluğa indirgenen 2500 parça boşluk enerjisi üreten ilhamla; kolektif birim zaman içine taşınacaktı. Boşluk enerjisi (boş zaman, dinlence) süreçleri ilhamın en çok yansıdığı yüksek enerjiye dönüşmeydi. İlham bizdeki, bizim olmayan sesti. Kolektif etki bir yükseltme etkisiydi. Kolektif etki bir amplifikasyon etkisiydi.

Pasif etkili boşluğun negatif enerjisi vardı. İlham durumları içinde kolektif süreç içine yükseltilen bir taşınma olmakla, pasif boşluk enerjisi yüksek potansiyelli üreten bir kolektif yapıyı ortaya çıkaracaktı. Sağlatan alanlı boş zaman, üreten kolektif süreçle taban sayısını üstel bir yüksek enerjiye dönüşecekti.

Bu nedenle 50x 50 =2500 değeri 50 üssü 2 gibi de olsa; bu süreç iki nedenle üstel değere ulaşamaz. Çünkü sosyal alanlı sürecin karşıt mantık çarpanı eksikti. Süreç tek tip sosyal alanın, tek tip üretimi olan tek tip bir mantıktı. Bakışımlı (simetrili) değildi. İki entegre değer değinim noktası entegrasyonun simetri eksenini verir.

Bir entegrasyon en az iki üreten totem meslekli yapı olmakla; birbirinin sürtüşeniydi. Birbirinin firen ilişkisiydi. Birbirine direnç noktasında katlanan tüketim ve kullanım değeri gibi ortak değinim eksen noktası olmasıydı. En az iki türlü totem mantık olmakla entegrasyon çoklu mantıklı ve bakışımlıydı.

İşte bu tür eksikler nedenle sosyal alan tek biçim olmaktan kurtulamıyor ve yalınlık etki taban sayısını üstel duruma ulaştıramıyordu. Tek potansiyelli sosyal yalıtım, sosyal alan içindeki boşluğun 50 kişiden oluşan 50 kişi ile bir türlü üretim içinde olmanın enerjisi olmakla 2500 parça tek biçim üretim olacaktı.

Oysa ittifak etmiş en az iki yapının faz (eş evre) farkından kaynaklı derişikleri nedeni ile boş alan içinde az çok kesikli sürekli dalgalanma atımları oluşur. Entegrasyon için bu dalgalanma boşluk enerjisinden faydalanma olacaktı. Boşluk enerjisi dalgalanmalı ilham ve düşünceler toplumsal ilişkilere dönecek, totem meslekleri ortaya koyacak olan boşluğun enerjisiydi.

Sosyal alanın ortaya koyduğu boşluk alanı içinde gruplar, kendisine ait totem mesleklerini üretilmişti. Kaba olarak söylersek sizin 1 günde karşılamanız gereken 10 parça eşik durumlu ihtiyacınız var. 50 kişinin 50 x 10 = 500 parça günlük karşılanması var demektir.

Herkes kendi 1 birim gün eylemi kadar süre içinde aynı işten 10 parça aynı işi üretecektir. 50 kişiyi 10 çeşit ayrı ayrı iş etrafında gruplarsak, her bir işi 5 er kişi yapacaktır. İlk 5 kişimiz aynı iş olarak somun üretiyor olsunlar. Bu kişilerin her biri 10 ar somun üretmekle 5 kişimiz 5 x10 =50 somun üretecek demektir. 50 somun tüm grubun günlük somun ihtiyacıdır.

5 kişi somun üreterek gruba zorunlu bir karşılık değer sunar. Diğer 5 kişi gün boyu yavru bakımı yapakla hem somuncuların hem de diğer 8 grubun üzerinde yavru bakımının eylemi kalkar. Yavruya bakanlar üzerinde diğer 8 grup üzerinde de somun yapmanın eylemli süreci kalkar.

Başka bir beş kişilik grup, gün boyu grubun savunmasını yapıyorsa bunu somun yapma eyleminin ve yavru bakımı eyleminin üzerlerinde kalkması nedenle yapabilirler. Böylece her bir 5 kişilik grup gün boyu kendi işini diğer 9 grup için yapar. Diğer her 9 gruptan kendi payını da alır.

Her beş kişilik grubun gördüğü iş 50 kişiye göre olup, diğer 9 tane 5 kişilik gruplara karşılık değer ürettirirler. Böylece gün sonunda bir kişi kendi üretmesi dışında 9 gruptan 9 parça kullanım ve tüketim değeri almış olmakla ayrı ayrı 10 parça eylemlik olan 1 birim gün sürecini tamamlamış olur.

Siz tüm kişi ya da gruplara somun sağlatması yapıyordunuz, diğer 9 grupta somun sağlatmanın karşılığını size, yavru bakımı, savunma, barınma, ava gitme, ot kök meyve toplama, gözcülük yapma, haber getirme haber götürme, eğitim gibi kullanım ve tüketim değerleri olmakla sunuyorlardı.

Yani kolektif birim zaman süreçli entegrasyon sonunda 1 birim gün karşılanması olan eylemler sizin temel karşılanmalarınız ve yaşamınızı sürdürmek için size dönüyordular. Siz kabaca, 50 de bir birim işten 10 parça işi 1 birim gün eylemli 10 parça işe karşılık olarak sağlatma yapıyordunuz. Böyle bir süreç ancak ve ancak kolektif zaman içinde iş ortaya konabilir.

Ama gün sonunda kolektif alan içinde toplan 500 parça kullanım ve tüketim değeri ortaya konuyordu. Siz değil sizle birlikte 5 kişilik işteşleriniz 50 kişiye göre 50 parça kullanım, tüketim değeri karşılaması yapıyordu. 50 (10) ile 50 ye yükseltgenmiş kolektif birim zaman içinde ekmek, güvenlik çocuk bakımı gibi karşılık payınızı alıyordunuz. Gün sonunda kendi ekmeğinizi pişirmiş, kendi güvenliğinizi sağlamış kendi çocuğunuza bakmış gibi yararlanma alıyordunuz.

Kolektif yapı içinde bir kişiye 50 kişilik karşılık ortaya koydurmakta olasıdır. Bu durumda ortaya konan parça iş 50 x 50 =2500 tanedir. Yani karşılatma üsteldir. 50 2 dir. Bu durum doğada sağlatma yapan sosyal alan içinde yeni bir verime dönüşemez. Bu nedenle sosyal alanlı sağlatma olasıysa 500 parça sağlatmanın her zaman biraz üstündedir. Üstel gelişme dışa açılan ittifak grupları içinde olası olacaktı.

Kolektif alanı anlamak için tekil kişi için 1 birim gün olan zamanın içine; 50 kişi ile 50 birim eylemlik (49 kişi ile 49 birim) girmiştir. Bunu anlamak gerek. Bir kişinin bir birim eylemlik günü çok sıkışmış çok parçalı durumlar entegresi haline gelmiştir. Ya da bir kişinin 10 parça olan 1 birim günü içine; 49 kişi katılmakla, kendisi ile beraber kişimizin 1 birim günü 500 parça olmakla alan sıkışması oluşmuştur. Zaman dolaşması; sağlama gecikmesi oluşmuştur. Kolektiflik bu duygu ve bu sorumluluğun bilincidir.

50 kişilik totemi sosyal alanlı grup içindeki fiili bir kişi 50 kişiye göre 50 biri birim gün olan süreci kendi Benim örnek söylemim içinde baz aldığım kaba ölçülere göre tekil kişinin kendi 1 birim günün, 10 parça eylemlisiydi. Bu kritik rezonans süreç kolektif yapı içine zorunlu oluşla yansıyacaktı. Bu kolektif alan içindeki her kişi için standart olmakla, 50 kişilik kolektif alan içinde 500 parçalı eylemlik demekti.

Kolektif alan içinde kişi 10 türlü parça eylemini gün boyu bir türlü eylem olarak 10 türlü eylemin sağlanmasına karşılık yapar. Kişinin alanı 1 birim gün 10 parçadır. Kolektifin alanı kişi alanı gibi 1 birim gün olmakla 1 birim gün içinde, 50 birim 500 parçalı yapı vardı.

Kişi 50 birim ve 500 parçanın bizzat kendisi fiili eylemlisi olmasa da kişi; 50 birimli 500 parçalı alanın baskı ve basıncı altındaydı. Kişi kolektif zamanın 50 birim de birini, 1 birim olarak ve 10 parça olarak yapar. Ve 10 kişiye göre yapar. Yani bir kişi 50 birim de bir olarak yaptığı bir işten aynı işi 10 tane yapar. Böyle yapmakla kişi kendi alanlı 1 birim gün kişisi kritik rezonans değerini üretmiş ve ürettirmiş olur.

Kolektif birim zaman nüfusun üstel genleşme kapasitesi nedenle, grup içinin sağlatan ilişkilerini ya da grup içinin kritik rezonans değerlerini; önce üretim ilişkisine çevirdi. Üretim ilişkisi üssü durumla genleşme karakterine sahipti. Üstelik iç hacmi de artırmıştı. Sağlatan iki boyut alan genleşmesi, 3 boyut hacim genleşmesine benzemiyordu.

Üreten ilişkinin üstel genleşmesi yalıtımlı totem grubu dışa açılmaya zorladı. Dışa açılan üretim ilişkisi dışa yönelmekle üretim hareketine dönüştü. Üretim ilişkisi tek tip alan hareketi içinde kendi grubuna sağlatan bir karşılık ürettiriyordu.

Oysa üretim hareketi kişinin kendi grubun kritik rezonans değerini, karşı gruba kendileri için ürettirme yaptırmakla; sosyal alanı dışa açan bir üretim hareketine dönüşmüştü.

Üretim hareketi bununla kalmadı. Tabanı birden fazla olan nüfusu üssü kuvvet değerleri kadar genleştirdi. Karşı grubun totem meslek çeşitliliği tabanın üssü olan sayı oluyordu. Taban ittifaka katılan farklı grup mesleği olan grupların sayısı kadar toplamdı. Tabanın alt çarpanı şimdilik yine 10 parçaydı.

Eğer 4 farklı totem meslek (iş kolu-sektör) ittifak yaptı ise üstel genleşme kat sayısı veya iş hacmi ya da iç hacmi 4 Toplam nüfus 50+40+30+70 ise = taban 190 4(10) Böylece üretim hareketinin ortaya koyduğu ön ittifaklar, ittifakı süreci yeryüzüne doğru genleştiren salınım hareketlerine dönüşmüştü. Bu nedenle gerek sosyal alan daha sonra da toplumsal alan bu iki nedenle yükseltgenmiş bir potansiyel enerjiye sahiptir.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

1234SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.