Giriş |  Kayıt
"Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir."
M. EMİN YURDAKUL
 
 
 

Yazar ismi :  Bayram Kaya (Yazarın ana sayfası için tıklayın)

Sen de Bayram Kaya isimli yazara destek olmak istiyorsan, yıldızlı oylama ile oylamaya katılabilir, 1 ile 10 arası puanlama yapabilirsin.


 
      Anlamak Gerek 64  
64
Köleci sistemle birlikte, kolektif etki içinde basit olmayan ve sistemin paydaşlığını kökten sarsan bir yer değiştirmeler yapıldı. Kolektif etkiyi veren kişilerdi. Kişi, kolektif etki değildi. Kişiler bağdaşla olan durumun içindeki bir kişi, ancak bir kolektif etkiydi.

Yazılarımı okuyanlar tersine süreçleri artık iyi bilir. Kolektif etkiyi ortaya koyabilmek için kişileri bir araya getiriyordunuz. Bunun en basit örneği doğuran doğurtan birlikteliği olan iş bölüşümüdür. Bu basit hal ile bile kişi kolektif etki ile kolektif yarar ve kolektif bir yararlanma ortay koyu-yordu.

Kolektifi aşamada ortada bir İŞ BİRLIĞI; ORTADA BİR KOLEKTİF ET-Kİ vardır. Şimdi de ortada olan kolektif etki içinde bir araya getirdiğiniz kişiyi, yer ve zaman durumuna göre tek tek kolektif etki içinde çekecek-tiniz.

Oyun buydu. Sarsıcı olan buydu. Tüm kötülükleri ahlaksızlıkları adalet-siz oluşu ortaya koyan buydu. Kişiyi kolektif etki içinde çekmekti. Kolek-tif etkinin olmadığı zamanlar içinde, kişiyi kolektif etki içinde çekemez-diniz. Aklınıza bile gelmezdi. Böyle bir gerçekleşme olanaksızdı.

Ama şimdi ortam içinde kolektif etki vardı. Kişiyi kolektif etki içinde çekme işi, bir olanaktı. Kişiyi kolektif olanak içinde çekme işi, çeken için olumlu, iyi. Çekilen için olumsuz ve kötüydü. Siz şimdi de kolektif etki içindeki kişiyi kolektif oluştan çekecektiniz. Kişiyi kolektif etkiden yoksun kılacaktınız

Pekiyi de bu nasıl olacaktı? Kolektif etkiyi veren neydi? Kolektif etkiyi veren bileşik zaman iş bölüşmeli organizasyon veya iş bölüşmeli da-yanışma ile kolektif emek ve kolektif emek nesnesi; kolektif depo ener-jiydi.

Kolektif depo enerjiyi, kolektif mülkü ve kolektif araç gereçleri kişisi mülk ve kişisi araç sahipliği yaptığınız zaman; gerisi çorap söküğü gibi gelecekti. Ne gelecekti? El gelecekti. El in mülk sahipliği gelecekti. El in mülkünü dilediği gibi dilediği kişiye verme süreci gelecekti. El iradesi gelecekti. El iradesi her şeyin üzerinde olacaktı.

Yoksulluğunuza ve yoksunluğunuza göre vaat gelecekti. Vaadin yerine gelmesi için de sizin taat, itaat, biat ve ibadet içinde olmanız çorap sö-küğü gibi gelecekti. Niçin taat biat ibadet ve itaat vardı?

Kolektif etki nedenle kolektif olan her şeyden yararlanma direnciniz, kişisi sahiplerin sizi mahrum kılmasına karşı bir dirençti. Kişilerdeki bu direnç önce kişileri ikna etmekle kırılacaktı. En güzel ikna da yoksulluğa ve yoksunluğa yani mahrum kılınanları, mahrum kıldıklarınıza vaat et-mekti.

Kolektif etki, kolektif hak ve kolektif meşruiyetten kaynaklı direnç, mah-rumiyetler üzerinde vaatlere dönüşüyordu. Vaat de taat edene, ibadet edene, itaat edene biat edip tevekkül içinde boyun eğip; teslim olanla-raydı. İkna olup buna iman edenlereydi.

Ayrıca ikna edildiğiniz durum içinde, ikna durumunun sürekli olması için vaat; taat, itaat, biat ve ibadetle sizi hep kontrol altında tutacaktı. İman tahtası olan taat, taat, biat, ibadet hem haklı kolektif etkili direncinizi kı-racaktı. Hem de devamlı üzerinizde sallanan bir Demokles’in kılıcı ola-caktı.

Şimdi yeniden hatırlayalım. El ile biz kolektif etki kat sayısını veren or-tak paydaşlı üreten ilişkili kolektif etkiyi bilmiyorduk. Kolektif birim za-manı bilmiyorduk. Kolektif artık zamanı bilmiyorduk. Kolektif gücü bilmi-yorduk. Kolektif ortak aklı bilmiyorduk. Kolektif depo enerjiyi bilmiyor-duk.

Dahası kolektif bilinç, kolektif imaj, kolektif tasarım, kolektif biliş buluş gibi bu türden referans değerleri hiç bilmiyorduk. Ya neyi biliyorduk? Bildiğimiz tek şey: mülk El ‘indi. El de mülkünü istediği gibi dilediğine verirdi. Bu tarz uydurma ve illüzyon içinde olduğumuz bilenlerle, gerçek referans değeri olan bilgi süreçlerini geçiştiriyorduk.

Geçiştirilmesi yapılan her gerçek referans değerinin içinde ve çevre-sinde oluşan niş alanlarını da gerçeğin yerine konan uyduruklarla dol-durup uydurmalara ya da illüzyonlara göre olan efsanelerle, inançlarla ve benzetili başlanış hikâyeleriyle dolduruyorduk. Bu tür kör doldurma-lar nedeniyle aklı işleten, sağlıklı çıkarımlar yapan ve sağlıklı düşünce-ler üreten kişiler olmanın çok uzağında kalmaktayız.

Hemcinsler kolektif bir sosyal zamanı ortaya koymuşlardı. Kolektif sos-yal zaman ile oluşan boşluk bağ oyuklarının içi de paydaşlı, iş bölüş-meli, dayanışmacı, organizeni, depo enerjili, dahası kolektif süre du-rumlu yüküm ile dolduruluyordu. Kolektif sosyal zaman demek; kolektif birim zaman demekti. Yine kolektif bir artık zaman demekti. Kolektif güçtü. Kolektif bir ortak akıldı. Kolektif bir eylemsel ilikti. Kişisel düşün-cenin kontur özüydü. Tüm bu parça bağıntılı süre durumlar kolektif etki-li verilerden geliyordu.

Böylece hemcinsler kolektifi birim zaman içinde ve artık bir kolektif süre durum içinde, yine kolektif ortak akıl sayesinde; tek başlarına ortaya koymaları olası olmayan durumları, ortaya koymuştular. Ve yine böyle-ce hemcinsler, kolektif etki içinde kendilerine kolektif paydaşlı, kolektif birim zamanlı, iş bölüşmeni tavırdan kaynaklı bir "hareket alanını" aç-mıştılar.

Totemi hemcinsler kolektif yapı içindeki bu yeni tür hareket alanıyla ufak ama büyük bir değiştirici dönüştürücü etki ile KOLEKTİF ÖZNE olmayı ortaya koymuşlardı. Bu dönüştürücünün sonuçları çok büyük ve öngörülemeyen bir yansımaya neden olacaktı. Bu yansıma sosyal mantık içinde gruba aitlik bilinciydi. Yardımlaşan, eylemsel gerçeklik içinde kolektif ilikti.

Kolektif etki ekseninde oluşan oyuk hareketleri içine yavru bakımı, ya-rın güvencesi olan kolektif garanti de yüküm edilmişti. Ama Dünyanın en iyi anası, Dünyanın en iyi babası olma gibi edimsel bir duygu bağı bu alan içinde yoktu. Kişisi mülk sahipli köleci eksenin boşluk devimleri içinde Dünyanın en iyi anası olma, Dünyanın en iyi babası olma edim-seli kişiler üzerine yük edilmekle en iyi ana, en iyi baba kavramı kolektif olması gereken kolektif yükü kişiler üzerinde sürekli kılan teşviktir.

Doğa içinde kendilikten bir doğal seyir içinde yaşanırken bir yavruya bile bakamayan kimi ilgili hemcinslerin bu zorluğu, kolektif birim zaman-lı alan içinde bağdaşık oyuk hareketlerine bağlı değiştirici, dönüştürü-cülerle bu zorluklar kolektif özneli çevrim hareketleri içine bileşen, bağ-daşan kılındı.

Kişisi zorluklar kolektif öznellik içinde şimdi güvenlik tedbirleri alınmış, yavru bakımı yapılmış, beslenmesi ortaya konmuş çözümleriyle bağ-daşıcılardı.
 
 

Bu yazının tüm hakları ve sorumluluğu Bayram Kaya üzerindedir.
Bu yazının ilgili yazara ait olmadığını, yazının içeriğinde şahsınıza veya toplumun genel ahlak değerlerine bir hakaret olduğunu, içeriğinde açıkça yazılmış müstehcen ifadeler veya edebi yazılarda olmaması gereken ağır küfürler bulunduğunu düşünüyorsanız, ilgili yazıyı ve yazarı site yönetimine bildirebilirsiniz.
Yazıların içeriğinden www.edebiyatdunyasi.com ve Ada İnternet Yayıncılığı ve Reklamcılık Şti. yetkilileri sorumlu tutulamaz.
 
Tüm yazıları

1234SonrakiSon

 
1 .  İbrahim Değerli
2 .  Mehmet Akb
3 .  Serhat ÖZER
4 .  Abdulvahap UNCU
5 .  Ali Demiral


 
1 .  DeryaDerviş
2 .  İbrahim Değerli
3 .  Gülüm Çamlısoy
4 .  Berat Uyanık
5 .  Elnur Əliyev


 
1 .  Ahmet Duman
2 .  Tunahan çelik
3 .  erhan
4 .  Canay Gümüşlü Safi
5 .  Ömer Faruk Hüsmüllü

 

     


Basında sitemiz | Bize ulaşın | Reklam

Sözleşmeler Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi | Tüketici Hakları, Üyelik, Güvenlik ve Teminatlar

Tüm hakları saklıdır 2017 © Edebiyat Dünyası

Edebiyatdunyasi.com'a eklenen yazılar ve görseller 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU'na göre korunmaktadır. Sitenin özgün içeriği 5187 Sayılı Basın Kanunu'na göre kaynak belirtilmeden başka yayın organlarında kullanılamaz. Kaynak belirtmek ve ilgili sayfaya link vermek koşuluyla sitenin tüm özgün içeriği başka yayın organlarında özgürce kullanılabilir.